Care Leavers Voices in Bosnia and Herzegovina – CLVinBiH

Puni naziv projekta: Care Leavers Voices in Bosnia and Herzegovina
Vrijeme implementacije projekta: januar 2017 – decemabr 2017
Novčana vrijednost projekta: 20.000,00 KM
Donator projekta: Stichting Kinderperspectief – Nederland i SOS Dječija sela BiH
Partneri u projektu: SOS Dječija sela BiH i SOS Dječija sela Srbija
Opis projekta: Projekat je u toku.. medijski izvjestaj u toku
0 0