Informacije za donacije:

Za donatore u BiH:
  • Žiro račun udruženja: 1401021130003812 Sberbank BH dd
  • Svrha uplate: Donacija
Za donatore iz inostranstva:
  • Banka: Sberbank BH dd
  • Adresa udruženja: Semira Frašte bb, Općina Novig Grad Sarajevo, 71000 Sarajevo, BiH
  • Vlasnik računa: Udruženje „NAUTILUS“
  • IBAN: BA 391401011200071132
  • SWIFT: SABRBA22
Obavještenje:
Ukoliko ste izvršili donaciju molimo Vas da nam javite na naš broj telefona ili na naš službeni e-mail.

Telefon: +387.33.465.488 ili e-mail: info@nautilus.ba

Kontakt osoba: Milan Todorovići ili Amina Pirić
0 0