Naš tim

Slika

Milan Todorović

Predsjednik i izvršni direktor udruženja
Slika

Amina Pirić

Finansijska službenica
Slika

Irma Hadžić

Koordinatorica za odnose sa javnošću i prikupljanje
Slika

Hasiba Kajić

Saradnica za odnose sa javnošću
Slika

Nela Muslim

Sekretar udruženja
Slika

Diana Duškaj

Saradnica za rad sa mladima
Slika

Irma Mulić

Saradnica za fundraising i komunikacije
Slika

Ferid Dizdarević

Službenik z a informacione tehnologije
0 0