Programa za osnaživanje i zapošljavanje mladih – „YES Centar“

Puni naziv projekta: Programa za osnaživanje i zapošljavanje mladih – YES Centar
Vrijeme implementacije projekta: septembar 2016 – august 2019
Novčana vrijednost projekta: 657.000 Eura/ €
Donator projekta: SOS Children’s Villages worldwide / Hermann-Gmeiner-Fund Germany e.V. – HGFD
Partneri u projektu: Udruženje NAUTILUS
Opis projekta: Opći cilj je poboljšanje sposobnosti za privređivanje i osnaživanje mladih u Gradu Sarajevu kroz mjere jačanja kapaciteta koje će doprinijeti njihovoj finansijskoj samo-održivosti i društvenoj uključenosti. Projektom je u toku planirane 3 godine predviđeno da će najmanje 300 marginaliziranih mladih (dobi 15-29) dobiti pristup kvalitetnim informacijama u Centru Programa za zapošljavanje i osnaživanje mladih (YES), i poboljšati svoje životne vještine i pristup zaposlenju. Paralelno s tim, glavni zadatak je jačanje kapaciteta ključnih interesnih strana i razvoj i održavanje YES Mreže saradničkih interesnih strana. Ova mreža sastojat će se od javnih, privatnih i nevladinih organizacija i pojedinaca bh. sektorskih organizacije, čiji će zadatak biti facilitiranje i zagovaranje dugoročne održivosti i društvene uključenosti ciljne grupe mladih. Udruženje NAUTILUS je strateški partner ovom projektu*.
0 0