Promocija zakona o zabrani diskriminacije u BiH

Puni naziv projekta: Promocija zakona o zabrani diskriminacije u BiH
Vrijeme implementacije projekta: novembar 2015 – decembar 2015
Novčana vrijednost projekta: 2.500,00 KM
Donator projekta: OSCE Misija u Bosni i Hercegovini i Institut za razvoj mladih KULT
Partneri u projektu: Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo i SOS Dječija sela BiH
Opis projekta: Ovim projektom smo ukazali djeci i mladima o problemu sa kojim se susreću svakodnevno, a da i sami nisu svjesti toga. Kroz inovativan pristup smo objasnili termine diskriminacije, kao i same procese kako se zaštititi i prijaviti ukoliko je osoba diskriminirana po bilo kojem osnovu. Projekat je finasirala organizacija za sigurnost i koorporaciju u EU – OSCE i Institut za razvoj mladh KULT.
0 0