Uči, Misli i Djeluj Online (UmiD Online)

  • Puni naziv projekta: Uči, Misli i Djeluj Online (UmiD Online)
  • Vrijeme implementacije projekta: april 2015 –decembar 2016
  • Novčana vrijednost projekta: 7.083,35 KM
  • Donator projekta: Institut za razvoj mladih KULT
  • Partneri u projektu: SOS Dječija sela BiH
  • Opis projekta: „Uči, misli i djeluj –UMiD“ je projekat od Instituta za razvoj mladih KULT, dok je udruženjemladih NAUTILUS drugi regionalni centar u Bosni i Hercegovini za pružanje pomoći i podrške pri prijavljivanju i informisanju kako se zasebni kursveri online platforme polažu. UMiD-om želimo osigurati veću uključenost mladih, razvijati njihovu društvenu odgovornost, utjecati na promjene stavova i prevazilaženje predrasuda, osnažiti i jačati partnerstva među njima, i na taj način jačati njihovo samopouzdanje. Tako mladi postaju građanima/kama koji preuzimaju odgovornost, te imaju pravo, ali i potrebu iskazati svoje mišljenje. Na taj način sudjeluju u planiranju i provođenju aktivnosti za mlade u zajednici, uključuju se u procese donošenja odluka (prije svih u vezi s mladima, ali i ostalih), kreirajući svoju budućnost
0 0