Novosti

JAVNI POZIV ZA VOLONTERSKI ANGAŽMAN

 

05.10.2017 16:05
Slika
Povećanjem obima aktivnosti se ukazala potreba za angažiranjem nova 4 (četiri) volontera/ke na određeno vrijeme na pozicije projektnih asistenata/ica. Pravo prijave na javni poziv imaju lica definisana Zakonom o volontiranju FBiH i Zakonom o volontiranju RS. Prijem volontera vrši se na određeno vrijeme radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa. Puni tekst poziva i Prijavu možete pogledati i preuzeti u nastavku.
0 0